Future is YOUth logo
Jaunieši ir nākotne

Sadarbības partneru tīkls kvalitatīvam jaunatnes darbam

Kopā varam sasniegt jebkuru mērķi

Kas mēs esam?

Esam sadarbībai atvērts sešpadsmit partnerorganizāciju tīkls. Sniedzam iespējas jauniešiem Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem riska grupās. Mēs iedrošinām, iesaistām un savienojam jauniešus un jaunatnes darbiniekus, tā veicinot sociālo integrāciju, aktīvu pilsonisko līdzdalību, demokrātiskus dialogus un personīgo noturību. Mēs uzlabojam jaunatnes darba kvalitāti, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas visā Eiropā.
Future is YOUth logo

Ko mēs darām?

Don't miss a thing!

Sign up for our newsletter for useful infos and important news about youth work to keep you up to date!
lvLatviešu valoda