A helyi ifjúsági munka és a nemzetközi lehetőségek összekapcsolása.

Az általunk végzett ifjúsági munka

Példákat osztunk meg a fiatalok támogatására irányuló munkánkból, érzékenyen reagálva történeteikre és szükségleteikre. Találhat itt terepen kipróbált megközelítéseket és esettanulmányokat

Összekötjük a helyi ifjúsági szervezeteket az európai lehetőségekkel és erőforrásokkal. Tágabb utakat teremtünk a fiatalok tanulása és növekedése számára.

Ez a hálózat az ifjúságsegítők és szervezetek nagyobb "csapatára" épül, és megsokszorozza a minden érintett számára elérhető forrásokat és lehetőségeket.

Sok erőforrást szentelnek az európai oktatási ifjúsági programoknak. E programok egyik célja, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik életük korai szakaszában kevesebb támogatással és több nehézséggel küzdenek.

Vannak "helyi hősök", ifjúságsegítők és szervezetek, akik fontos változást hoznak ezeknek a fiataloknak az életében. Ezek a helyi szereplők gyakran igyekeznek kitágítani az általuk támogatott fiatalok látókörét, de erőforrásaik korlátozottak.

Támogatjuk a fiatalokat az előttük álló akadályok leküzdésében, és lehetővé tesszük számukra, hogy olyan tanulási programokban vegyenek részt, amelyek a kevésbé kihívásokkal küzdő fiatalok számára is elérhetőbbek.

Források

Check out the Resources page created and recommended by our network.
This post is an English translation of the article written by Marta Kovacs at 24.hu. See the original at the end of the post.
Mina is an Iraqi-Kurdish/Danish volunteer in the association Vluchtelingenwerk, which gives the chance to people to help asylum seekers and refugees by doing simple things.
I had a dream last night. A big one. I dreamt of an ideal world, an ideal children's home. Which was empty. It was closed. But the reality is very different. There

Megközelítések

Tapasztalati oktatás

Fő megközelítésünk a tapasztalati oktatáson és a tapasztalati tanuláson alapul. A résztvevők nem formális környezetben, a tapasztalataikra reflektálva tanulnak önmagukról, a csoportmunkáról és az együttműködésről. Ez lehetőséget ad az egyéni személyes fejlődésre, a jobb csoportos együttműködésre, komfortzónánk tágítására, új élmények megtapasztalására és a tapasztalatokra való reflektálásra.

Csoportfolyamatok facilitálása, nem formális tanulás, csapatépítés

Szervezetünk trénerei a nem formális tanulási kontextust, az élmény- és kalandpedagógiát, a csoportfolyamatok facilitálását és a reflexiós folyamatok vezetését használják arra, hogy a csoportok valódi, együttműködő, erőforrásaikat hatékonyan mozgósítani tudó, az egyének kollektív tudását és képességeit a csapat érdekében használni és irányítani képes csapattá fejlődjenek.

Coaching - támogató beszélgetés

"Csak akkor tudunk igazán segíteni a másiknak, ha személyként viszonyulunk a másik emberhez, ha felelősséget vállalunk magunkért a kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy jogunk van ahhoz, hogy azok legyünk, akik vagyunk. A kliens és a terapeuta ilyen mély találkozása enyhítheti az egyedüllét érzésének fájdalmát." (Rogers C R, 2008, 118. o.) Rogers fenti elveit próbáljuk alkalmazni a személyes beszélgetéseinkben, legyen szó coachingról vagy támogató beszélgetésről.

Megoldásközpontú megközelítés

A megoldásközpontú megközelítés központi gondolata, hogy a terápiában és/vagy a facilitációban a felmerülő problémák helyett a jól működő viselkedésmódok és gyakorlatok azonosítására és megerősítésére, valamint a sikerek és erőforrások tudatosítására érdemes összpontosítani. Ez azon a feltevésen alapul, hogy minden egyes kliens a saját életének szakértője. A megoldásközpontú megközelítés jól bevált egyéni, csapat- és szervezeti szinten egyaránt.

Traumaalapú megközelítés

A programjainkban részt vevő fiatalok gyakran olyan személyes történeteket élnek át, amelyek erősen befolyásolják életük alakulását. Annak érdekében, hogy képesek legyenek együtt élni az általuk átélt, potenciálisan traumatikus eseményekkel, másképp viselkednek és vannak jelen, mint társaik. A trauma-informált megközelítés segít abban, hogy a "mi történt vele" helyett azt kérdezzük magunktól, hogy "mi a baj" a fiatal viselkedésével. Ez az együttérzéssel és szakmai tudással párosuló érzékenység segít abban, hogy programjainkat úgy valósítsuk meg, hogy azok elősegítsék a hátrányos helyzetű fiatalok részvételét és fejlődését. 

A művészi kifejezés eszközei

Az alkalmazott művészeti eszközök elsősorban a kreativitás, a szabadságérzet, az önkifejezés önmagáért való megélésének elősegítését, és ezeken keresztül a mentális egészség, a rugalmasság és a kompetenciafejlesztés általános támogatását célozzák. Az alkalmazott művészeti módszerek köre széles, de magában foglalja a szabad rajzoláson és festésen keresztül irányított folyamatokat, más manuális kreatív tevékenységeket, a szabad mozgást és táncot, az improvizációs színházat, a meséket és a történetmesélést.

Megközelítések a gyakorlatban

Oszd meg gondolataidat